Sublime

Меланхолията на емоционално изолирани жени в анонимна среда

Sublime e серия, изследваща меланхолията, изолацията и възможността, или невъзможността, за свързване. Уединението на емоционално изолираната човешка фигура в една анонимна среда. В тази среда интимността е изцяло съсредоточена в човека и начина, по който резонира в пространството около него. Тихи стаи, уловили двусмислието на един запечатан момент – кои са тези жени, каква е тяхната история, какво са правили досега, какво ще правят след малко. Серията снимам изцяло с iPhone и първите няколко снимки бяха отбелязани в световния конкурс за фотография Ippa. Снимките на Sublime продължават и в момента.