100гр. нежност

Какво се случва в домовете на хората с хранителни разстойства

„100 грама нежност“ е съвместен проект, който направих с организацията “Живот на килограм”. От организацията ме поканиха да представя в снимки важната тема за проблемите на хората с хранителни разстройства. Целта бе да провокираме обществото към размисъл, да поставим акцент върху спешната нужда от по-дълбокото разбиране за формирането, протичането и лечението на хранителните разстройства, в чиято основа се открива връзката между храната и емоционалния свят на човека. Фотографското ми решение бе да вляза в домовете на реални клиенти на терапевтите от организацията. В снимките разкривам връзката между пространствата и техните преживявания. Едновременно слагам огледало пред зрителите с въпроса къде са самите те в един подобен прочит. Вижте част от фотографиите от изложбата.