Партньорства

Добре дошли, настоящи и бъдещи партньори!

Съзнателно направих отделна секция за комерсиалната си работа, защото тя заслужава свое собствено място на сайта. В комерсиалните си проекти съм движена от принципа, че колкото компаниите избират мен, толкова и аз избирам тях на базата на споделени ценности и на преследване на стойностни общи цели. Горда съм с всички партньорствата с различни компании и НПО организации, с които заедно създаваме въздействащо съдържание, което успешно продава смислени продукти, идеи или каузи. В резултат на това съвместните ни проекти не са еднократни акции, а дългосрочни лоялни партньорства, които винаги имат ползва, смисъл и измеримост. Благодаря на всичките си партньори за доверието към моят опит и работа и за вдъхновението!

Очаквайте примери за моите парньорства.